Ekran Alıntısı4_auto_x2 (1)_edited.jpg


Çağdaş dünyaya uyum sağlayacak şekilde gelişim basamaklarını tamamlamasına eşlik eden, bilgi yüklü bireyler olmak    yerine, aktif hayatında rol alabilen, karşılaştıkları güçlükleri sorun haline gelmeden çözebilen, iletişim becerileri yüksek,    çevresine karşı  duyarlı, üretken, gizli güçlerini fark edebilen, sosyal ve yaratıcı bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

“Rehberliğin amacını; bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir” şeklinde tanımlayabiliriz. Yaklaşımımız ise öğrencinin doğasını değiştirmeye yönelik değil, öğrencinin doğasına saygı duymaya yöneliktir.