İLKELERİMİZ

  •  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

  •  Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.