HİZMET ALANLARIMIZ


I-Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.

 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.

 • Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.

 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.

 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.

 • “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.​

II-Velilere Yönelik Hizmetlerimiz: 

 • Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.

 • Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.

 • III-Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.

 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.

 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).

 • Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması. 

III-Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.

 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.

 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).

 • Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması.